Disclaimer (NL)

Inhoud

De volledige inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022. Het kopiëren, her-distribueren of publiceren van enig deel van deze site, geheel of gedeeltelijk, wordt van harte toegejuicht. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.  De foto’s op deze website zijn gemaakt door Harm Huisjes, Bert Heeren(*) of Ron Woering en zijn geplaatst met de respectievelijke toestemming. (* April 2022 bereikte ons het trieste bericht dat Bert Heeren is overleden. We hebben een begaafd fotograaf en een aimabele vriend verloren) Disclaimer Alle informatie op deze website wordt verstrekt “zoals deze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking. Toegang Gebruikers gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site en de inhoud ervan op eigen risico is. De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten of technisch onjuiste informatie op deze website. De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022. behoudt zich in bijzonder het recht voor om informatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022.aanvaardt echter geen verplichting om de informatie op deze site bij te werken. Correspondentie Alle informatie die via deze website naar de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022. wordt verzonden, wordt NIET als vertrouwelijk beschouwd. Links naar andere sites Deze website kan links bevatten naar webpagina’s die niet zijn gekoppeld aan de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022. De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022  is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die sites, garandeert op geen enkele manier de juistheid van de verstrekte informatie.   Schending van het auteursrecht Het materiaal, de tekst, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022 zijn geselecteerd uit het publieke domein en moeten vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten. Mocht u echter het gevoel hebben dat wij materiaal gebruiken waar u recht op heeft, neem dan contact op met onze webmaster en wij zullen, als uw claim geldig is, dit onmiddellijk corrigeren