UITNODIGING

De organisatie biedt u een kopje koffie bij aankomst, een lunch op paleis Soestdijk en een gezellige nazit met uitgebreid buffet-diner. Bovendien ontvangt elke aanspanning een bijdrage in de kosten van € 40 en natuurlijk een aandenken! 

De NVTG en de KNHS

Hoewel de sport of zo U wilt de hobby die door de leden van de NVTG wordt beoefend een speciale plaats inneemt tussen de hippische sport en folklore in,  is de NVTG  sinds April 2014 partner van de KNHS De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) geworden. De KNHS erkent de NVTG als de nationale organisatie voor natuurlijke personen die zich inzetten voor behoud van het traditionele gerij in de meest brede zin.
En zo is het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij ook landelijk erkent.  

Normaliter werd het officiële Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij gehouden als afsluiting van een aantal voorrondes.  Nu dit door 2 jaar Corona-epidemie stil heeft gelegen heeft het bestuur van de NVTG besloten dit jaar een “OPEN” kampioenschap te houden.

Dit wil zeggen dat iedere authentieke aanspanning  (antiek of replica) welkom is deel te nemen aan die Nederlands Kampioenschap, ook niet-NVTG leden.

Maar. . .  wilt u niet deelnemen aan het kampioenschap en u niet wilt laten jureren, prima, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de ochtendrit, lunch op paleis Soestdijk, middagrit en de gezellige nazit bij stal Johan Laseur.

Het is de bedoeling dat het rijtuig met zijn equipage een beeld geeft zoals het was eind 19e , begin 20ste eeuw.
Er wordt derhalve verwacht van de deelnemers dat zij gekleed zijn conform de leeftijd van het rijtuig. Spijkerbroeken en baseball petten zijn derhalve uit den boze.

Lees hier de voorwaarden voor deelname aan dit evenement en schrijf u hier in

NB: De juryleden inspecteren voor de aanvang van de tocht de aanspanningen en behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten, indien naar het oordeel van de juryleden de aanspanning niet in overeenstemming is met wat van een deelnemer verwacht en verlangd wordt. Ook indien naar het oordeel van de juryleden de aanspanning een gevaar kan opleveren voor publiek of (andere) deelnemers, kan uitsluiting volgen. (slechte conditie paard, onervarenheid van paard(en) en/of koetsier).

Hoort zegt het voort!

Wilt u iemand attent maken op dit evenement? Kent u een koetsier met een klassieke aanspanning die u hierop attent wilt maken?  Klik op één van de icons van de social media! 

De routes

De ochtendroute (Soest-Paleis Soestdijk)

De middagRoute (Paleis Soestdijk- Baarn)