You are currently viewing Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Nederlands KampioenschapTraditioneel Gerij

  • Deelname is uitsluitend toegankelijk voor aanspanningen die voldoen aan de omschrijving “authentek gerij” zoals dat staat omschreven op de website van de NVTG: www.nvtg.eu. De organisate houdt zich het recht voor deelnemers waarvan het rijtuig en/of de kleding niet daaraan voldoet uit te sluiten van deelname. (Dus geen bodywarmers en baseball petjes!)
  • Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u ermee akkoord dat uw naam, adresgegevens en gegevens over uw aanspanning , inclusief foto’s worden opgenomen in het programmaboekje, op de website(s) en sociale media van de organisatie.
  • Inschrijfformulier retourneren vóór 15 juni 2022.
  • Inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 50 aanspanningen. De volgorde van de rijtuigen tjdens de rit is ter beoordeling van de organisatie.

Voorwaarden en vrijwaring

Het Open Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022 wordt georganiseerd door de Stichting Baarn Culturele Evenementen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG).

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de koetsier, mede namens de inzittenden van de aanspanning, dat hij/zij als deelnemer aan dit evenement van bekend is en akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

1. Deelnemers aan het evenement van de NVTG worden geacht de reglementen en (veiligheids-)instructies van de NVTG te kennen en
strikt na te leven.

2. Deelname aan het evenement is geheel voor \eigen risico. De organisatie, bestuurs- en/of commissieleden in privé zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die leden, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan dit evenement.

3. Deelnemers aan dit evenement zullen zich houden aan de verkeersregels en zich gedragen zoals het een goed koetsier betaamt.

4. Te allen tijde dienen de regels van de Wegenverkeerswet in acht te
worden genomen en daar vallen ook de regels voor het nutigen van alcohol onder.

5. De deelnemers aan het evenement hebben zich individueel verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-verzekering).

6. De deelnemers hebben hun paard(en) op de juiste wijze geënt en kunnen hun paarden paspoort(en) voorleggen als hierom gevraagd wordt. 

7. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

Deelnemers secretariaat:
Eemnesserweg 92B
3741 GC Baarn
E: info@nknvtg.nl
W: www.nknvtg.nl

Leave a Reply